Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de serveis de la Societat de l'Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Pompes Fúnebres Baix Urgell SL

 

Número d'identificació fiscal:

B25371345

 

Domicili social:

C/Migdia, 11
 

25266 Belianes LLEIDA
 

 

Correu electrònic:

pfbaixurgell@pfbaixurgell.com

 

Telèfon:

973 330 178

 

Fax:

973 603 531

 

Dades de l'inscripció al registre mercantil:

Pompes Fúnebres Baix Urgell SL, societat limitada, constituïda a Lleida  l'any 1996, per Escriptura Pública número 508 cavant del notari Angel Fermín Rodríguez-Palermo García, del Il·lustre Col·legi de Barcelona.

 

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 445, foli 78, i fulla L-8293, inscripció 1a.

 


 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Pompes Fúnebres Baix Urgell SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús del lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Pompes Fúnebres Baix Urgell SL i l'usuari.
 

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.